Klagomål

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Aditum Finans levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Om du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Aditum Finans som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Aditum Finans.

Om du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Aditum Finans du haft kontakt med i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Aditum Finans ambition är att ett klagomål skall behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-508 86 000. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå/Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tfn 0200-22 58 00 samt konsumentvägledningen i din kommun, www.konsumentverket.se/om-oss/kontakt, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, tfn 0771-42 33 00.

Klagomål avseende försäkringsförmedling ska framställas skriftligen till:

Aditum Finans
Att: Klagomålsansvarig
Larmgatan 20
392 32 KALMAR

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.