Tjänstepension

Tjänstepensionen är en uppskattad och viktig förmån bland medarbetare. En väl utformad tjänstepensionslösning är en viktig komponent för företag som vill stärka sitt varumärke som arbetsgivare och därigenom attrahera och behålla värdefull kompetens inom företaget. Ert företag har mycket att vinna på att hjälpa era medarbetare att få personligt anpassade lösningar, både när det gäller långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Med Aditum Finans rådgivning ökar kunskapen hos era medarbetare och de inser värdet av sina anställningsförmåner.

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på om du är egen företagare eller vart du är anställd.

För dig som företagskund blir det extra viktigt att få rådgivning kring helheten. De tre hörnstenarna för en företagare är den privata ekonomin, företagets ekonomi och det egna pensionskapitalet. Vi bygger vårt tjänste- och produkterbjudande utifrån din helhet som företagare och ger råd utifrån din komplexa situation.

Era önskemål och behov styr rådgivningen. Rådgivningen kan se ut på olika sätt, från en ren informativ rådgivning, alternativt via en Webrådgivning eller som det vanligaste och mest uppskattad den ”personliga rådgivningen” kanske kompletterad med portföljförvaltning. Vår erfarenhet är att det är först i det personliga mötet som medarbetaren ser och förstår helheten och verkligen inser värdet av förmånerna i sin anställning. Vi hjälper även till med rådgivning och utredningar inom följande delar:

 • Pensionspolicy, dvs vad ska företaget erbjuda respektive anställd
 • Pensionsvillkor för VD eller nyckelpersoner
 • Pensionsutfästelser / Direktpensioner
 • Flytt av tjänstepension
 • Avgångspensionslösningar
 • Upphandlingar
 • Hantering av pensionsdelar vid företagsförvärv
 • Försäkringsadministrativa system
 • Hantering vid sjukfall
 • Administrativa frågor inom pensions- och försäkringsområdet
 • Fakturafrågor

Med oss som strategisk partner får hela företaget stöd med komplexa frågor inom pension, försäkring och övriga förmåner.

Flytt av tjänstepension

Har du haft flera arbetsgivare har du troligen tjänstepension hos flera pensionsbolag. Det är inte lätt att hålla koll på alla delar av pensionen, särskilt inte din tjänstepension om du haft flera olika arbetsgivare. Det kan finnas möjlighet att flytta dina tjänstepensioner och få bättre överblick över dina placeringar och avgifter.

Placera din tjänstepension

Du kan själv välja hur du vill placera din tjänstepension. Se därför till att få koll på hur din tjänstepension är placerad idag och välj själv hur du vill placera den. Dina val gör skillnad!

Tjänstepension – en del av hållbarhetsarbetet

De flesta arbetsgivare arbetar idag med hållbarhet på ett eller annat sätt. Att pensionskapitalet kan ha en stor klimatpåverkan är det många som inte tänker på.

Genom att möjliggöra placering av tjänstepension i hållbara alternativ tar ni som arbetsgivare ansvar för och använder möjligheten att indirekt påverka klimatpåverkan och investerar därmed för framtiden. Vi hjälper er att utöka kunskapen och visa på möjligheterna för att ta mera hållbara och medvetna beslut.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.