Sparande för företaget

När företaget går med vinst bör sparandet växa i takt med företagets möjligheter att spara. Då är företaget redo när en investeringsmöjlighet dyker upp och bättre rustat för framtiden.

Aditum Finans är den naturliga kontakten för ert företag i alla frågor som rör företagets sparande, pension och förvaltning. Tillsammans planerar vi företagets ekonomi med rätt kompetens vid varje tillfälle. Hos Aditum Finans ger vi er råd kring företagets sparande, både vad gäller placeringsform och innehåll i företagets portfölj. Vi hjälper er att placera med utgångspunkt i vår marknadssyn, er inställning till risk, er erfarenhet av finansiella placeringar och andra förutsättningar som kan ha en inverkan på era placeringsbeslut.

Det finns fyra starka skäl till varför varje företagare bör placera företagets pengar.

  • Det ger en trygghet och en buffert för sämre tider
  • Det ger dig ett stabilt och mer ekonomiskt oberoende företag
  • Det skapar möjligheter om en intressant affär dyker upp
  • Det skapar möjlighet för framtida utdelning

Förvärv eller expansion

Kanske planerar du som företagare att köpa andra företag och fastigheter som innebär nya affärsområden. Som företagare vill du säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet för det överskott som inte längre behövs i den egna verksamheten.

Det är svårt att planera att köpa företag eller fastigheter eftersom möjligheterna ofta dyker upp oväntat.

Har du sparat eget kapital i företaget säkrar du möjligheten att kunna förvärva när tillfället erbjuds. Ett sparande i tidigt skede kan därför vara en viktig del av den finansiella planeringen.

Placering och sparform

Som kund hos Aditum Finans får ert företag en förvaltning som passar ert företag, oavsett om du och ert företag har gedigen erfarenhet av placeringar eller om ni har begränsad kunskap och intresse inom området.

Fonder kan vara ett bra sätt för placering av ert företags överskottslikviditet - både när ni sparar på lång och kort sikt. För dig som önskar lägre risk kan traditionell förvaltning vara ett bra alternativ. Hur företaget väljer att spara och placera beror helt på er situation och era mål. Hur stort belopp det rör sig om, om pengarna ska finnas tillgängliga och risknivå spelar också in.

Din rådgivare hos Aditum Finans hjälper er att hitta den placering och sparform som passar ert företag bäst.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.