Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Aditum Finans har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution enligt nedan:

  • Försäkring i samtliga livförsäkr. klasser (direkt) förs.förm
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Aditum Finans är registrerade hos Bolagsverket för försäkringsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.

Aditum Finans har inte kvalificerat innehav i något försäkringsbolag/förmedlingsbolag.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Aditum Finans står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Aditum Finans har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.fi.se

Aditum Finans står under tillsyn av Konsumentverket vad avser marknadsföring.

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Tfn: 0771-42 33 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.konsumentverket.se

Branschreglering

Insuresec

Aditum Finans är anslutet till Insuresec och omfattas därmed av InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefonnummer 08-410 415 75.

www.insuresec.se kan du läsa mer om hur Insuresec bidrar till en bättre rådgivning och ett ökat konsumentskydd samt kontrollera om din rådgivare är licensierad.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.