Din pension

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. Utbetalningen av tjänstepensionen och det egna sparandet kan dock ske under en tidsbestämd period.

Din pensionspyramid kan se annorlunda ut

Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver. h3>Din allmänna pension

Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen.

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som exempelvis arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procentenheter, går till inkomstpensionen. Resterade del, 2,5 procentenheter, går till premiepension. Det finns ett inkomsttak i den allmänna pensionen. I den allmänna pensionen ingår garantipension som är ett extra stöd om du har låg pension och varit bosatt i Sverige.

Tjänstepensionen från din arbetsgivare

Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen. Den är en löneförmån som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepension kallas ibland också för avtalspension.

Vad gäller tjänstepension gäller det att du arbetar hos en arbetsgivare som väljer att betala tjänstepension för sina anställda. Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men många väljer att göra det ändå. Om du jobbar inom staten, inom en kommun eller region kan du vara säker på att du omfattas av en tjänstepensionslösning. Är du privat anställd är det mer osäkert.

Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal finns en kollektivavtalad tjänstepension vilken upphandlas i avtal mellan fack och arbetsgivare. Därför finns det många olika tjänstepensionsavtal. Vilket av dem som gäller för dig beror på vilket avtalsområde du arbetar inom.

Har du haft flera olika arbetsgivare har du också tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare har haft avtal med.

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension. Det är ett frivilligt sparande.

Du kanske vill gå i pension tidigt eller vill sluta arbeta tidigt och ändå ha en acceptabel pension eller vet med dig att du kommer att ha höga utgifter.

Du kanske har jobbat deltid i längre perioder. I de flesta fall betyder deltidsarbete under långa perioder att du också får en lägre pension eftersom du då inte tjänar in lika mycket till pensionen.

Du kanske går ner i arbetstid medan du har små barn och kan då vara bra att du kompenseras för detta, till exempel genom att din partner för över sin premiepension till dig, eller att du själv eller din partner sparar extra till din pension.

Du kanske är egen företagare och måste då själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får.

Påverka din pension

Hur stor blir din pension? Låter du pensionen bli som den blir? Eller vill du försöka få ut så mycket som möjligt av de miljoner det faktiskt handlar om?

Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. För de allra flesta blir pensionen också högre ju senare de väljer att gå i pension.

Genom att tillsammans med din rådgivare se över och tänka igenom din livssituation någon gång per år finns möjlighet att du kan få mer i pension när du blir gammal.

Gå i pension

Du står på tröskeln till ett nytt skede i livet och kanske behöver du rådgivning och praktiska tips på hur du ska göra för att börja ta ut dina pensioner.

 • Börjar du på allvar fundera på att gå i pension? Undrar du hur det går till?
 • Förberedelser inför att gå i pension
 • Hur mycket pengar behöver man som pensionär
 • Sluta jobba tidigt – så påverkas pensionen
 • Olika åldersgränser för pensionsuttag
 • Går det att ångra pensionsuttaget
 • Hur höjs pensionen efter påbörjat uttag
 • Inkomstpensionstillägg
 • Vad händer med pensionspengarna om du dör innan du tagit ut eller under tiden du tar ut din pension
 • Ta ut pension och fortsätta jobba
 • Att flytta utomlands som pensionär
 • Dags att ansöka om pension

Detta är några av de frågor du har möjlighet att diskutera med din rådgivare.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.