Kapitalplacering för företaget

Ju större framgång ditt företag har, desto mera kapital som bör ge avkastning samlas det.

Vid förvaltning av företagets pengar är det viktigt att det finns en strategi utifrån den risk ni som investerare är beredd att ta. En strategi baserat på en samsyn och förståelse gällande sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Tillsammans kartlägger vi företagets finansiella situation, risknivå, mål och tidshorisont för att skapa en investeringsstrategi som passar företagets önskemål och förväntningar.

Genom att placera företagets kapital får du möjlighet till skydd mot inflation och förbereder ditt företag inför framtiden genom kapitalets möjlighet att växa. Placeringar fungerar som en bra reservfond under stillsammare perioder i företagsverksamheten och då ditt företag snabbt behöver mer driftskapital. Dessutom kan du med hjälp av placeringar investera och utveckla företagets affärsrörelse. Placeringar duger vid behov också som säkerhet för företagslån.

Företagets placeringar blir ett resultat av en dialog mellan er och er rådgivare hos Aditum Finans som mynnar ut i en investeringsstrategi som återspeglar era önskemål. En välgrundad placering ger ditt företag och dig som företagare möjligheten att kunna leva ett tryggare, friare och rikare liv i framtiden. Vi tar även hänsyn till dina önskemål om vad du vill att företagets kapital ska verka för – parallellt med att skapa avkastning.

Aditum Finans är er naturliga kontakt när det gäller företagets kapitalplaceringar och förvaltning där vi tar hänsyn till hur denna planering hänger ihop med ägarnas privata pengar, löneuttag för maximala förmåner, pension och möjliga utdelningar. Det mervärde vi som rådgivare tillför i den här processen är betydande för era långsiktiga mål.

Kassaförvaltning

Aditum Finans ger dig alternativ till kassaplacering för företaget.

Trädabolag (vilande bolag)

För de flesta ägare till vilande bolag är det centralt att inte verka i betydande omfattning till företagets vinst, det vill säga vara försiktig med förvaltningen av bolagets kassa. Hos Aditum Finans får du tillgång till våra olika förvaltningsformer och tillsammans diskuterar vi noga hur upplägget bör se ut för att kvalificera som ett 5:25-bolag.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.