Om ADITUM FINANS

Ett långsiktigt samarbete för att tillgodose kundens mål och behov

Vi möter behoven hos individer och företag genom vår lokala närvaro och genom vårt delägande i förmedlarorganisationen Hjerta, med representation i stora delar av landet, får vi den stora organisationens möjligheter och fördelar.

Som försäkringsförmedlare och placeringsrådgivare arbetar vi i nära samarbete med våra kunder enligt en överenskommen uppdragsbeskrivning. Detta garanterar dig som kund ett långsiktigt samarbete med en servicenivå enligt dina önskemål.

Vår rådgivning är inriktad på att skapa ett helhetsperspektiv där kundens mål, behov och trygghet står i centrum.

Utbudet av produkter ökar och prissättningen har blivit allt mer diversifierad. Detta skapar stora möjligheter för oss som rådgivare att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

Vår ambition är att alltid erbjuda dig som kund en prisvärd och skattemässigt förmånlig lösning genom att kombinera produkter från de bolag som passar din situation bäst.

Vi gör skillnad!

Du kan känna dig trygg hos oss

Vi är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening, registrerade hos InsureSec och delägare i Hjerta, ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande på den svenska förmedlarmarknaden. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på Aditum Finans såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska den som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Aditum Finans har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Vår framgång bygger på att erbjuda våra kunder en prisvärd och skattemässigt förmånlig lösning genom att kombinera produkter från de bolag som passar bäst. Vi möter marknadens nya produkter och behov där vi frigör tid för våra kunder.

Aditum Finans lämnar inte råd baserat på opartisk och personlig analys. Aditum Finans ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från enbart ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser kundens behov och önskemål.

ADITUM FINANS kärnvärden

Nära - Vi finns nära dig

Vår framgång bygger på nära, långvariga och professionella relationer.

Engagerade - Vi bryr oss

Långsiktigt engagemang och löpande rådgivning är viktiga ingredienser i vårt erbjudande, samt vår strävan till kontinuerlig förbättring.

Trygghet – Vi skapar långsiktig trygghet

Vår målsättning är att skapa långsiktig trygghet och ett rikare liv för våra kunder.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.