Löneväxling

 Ett kostnadseffektivt sätt att bli en mer attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda extra pension genom att omvandla en del av de anställdas lön till pension. Att erbjuda era anställda löneväxling som en förmån innebär en möjlighet för dem att förbättra sin pension, alternativt kunna gå i pension tidigare.

Löneväxling är en förmån för den anställde som kan göra stor skillnad för era medarbetare utan att det behöver leda till någon merkostnad för företaget. Genom att erbjuda löneväxling ger ni den anställde möjlighet att på ett enkelt sätt få en högre pension.

Hur fungerar löneväxling

Vid löneväxling avstår den anställde från en del av sin bruttolön och arbetsgivaren sätter istället av denna summa till den anställdes pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan du som arbetsgivare höja den anställdes sparande utan att det kostar företaget något. Den skatt som skulle dragits på lönen kan istället investeras i den anställdes framtida pension. Den anställde skattar sedan för pengarna när denne går i pension. Löneväxling kan antingen göras vid ett enstaka tillfälle eller löpande.

För vem är löneväxling bra

För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver du tjäna över ett visst belopp, annars kan det innebära att man minskar sin allmänna pension och sina socialförsäkringsförmåner så som sjuk- och föräldrapenning. Det minsta belopp man bör tjäna ändras varje år eftersom det påverkas av inkomstbasbeloppet. Du bör ha kvar minst 8,07 inkomstbasbelopp i lön efter det att du satt av en summa för löneväxling. Tjänar man över det beloppet ligger man nämligen över inkomsttaket i de olika ersättningssystemen även efter löneväxlingen. Förmånerna påverkas därmed inte negativt.

Erbjud löneväxling till anställda

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda extra pension genom att omvandla en del av de anställdas lön till pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan du som arbetsgivare höja den anställdes sparande något utan att det kostar företaget något. Denna mellanskillnad i skatt kan istället investeras i den anställdes framtida pension.

Kom ihåg att den ordinarie tjänstepensionen alltid ska räknas på den anställdes bruttolön före löneväxlingen. Annars får de anställda mindre i tjänstepension. Tänk också på att den anställde måste ha kvar 8,07 inkomstbasbelopp i lön efter löneväxlingen för att inte gå miste om socialförsäkringsförmåner.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.