Rådgivning

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad

Som rådgivare hjälper vi företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut som rör pensioner, placeringar och försäkringar. Vi är medvetna om vikten av att ha rätt kunskap i kombination med att förstå din situation, dina behov idag och i framtiden. Du kan vara säker på att vår rådgivning görs med omsorg. Detta oavsett om du möter oss som arbetsgivare, anställd, egenföretagare eller privatperson.

Din ekonomiska trygghet påverkas i allt högre grad av de beslut du tar under livet. Alla människor är olika liksom behoven och förutsättningarna.

Aditum Finans erfarenhet och rådgivning gör skillnad för din ekonomiska trygghet.

Vi hjälper dig som kund att hitta rätt skydd och sparandelösning. Med utgångspunkt i din och din familjs totala situation – som förutom pensioner även omfattar försäkringar, sparande, lån, aktier, fonder och andra tillgångar – letar vi upp de produkter som har bra villkor och priser. Tillsammans skapar vi sedan en plan för ditt sparande och försäkringsbehov.

Pensionssystemets utmaningar är stora. Ansvaret och risken har successivt flyttats från staten och arbetsgivaren till dig som individ. Det är stora och ekonomiskt viktiga beslut som du behöver fatta, exempelvis om privat pensionssparande och tjänstepensionen med dess olika valmöjligheter.

Aditum Finans hjälper dig att planera ditt och ditt företags sparande och placeringar för att nå era investeringsmål samt ser till att rätt försäkringar tecknas.

Aditum Finans rådgivning gör skillnad för dig

Rådgivning till dig som Privatperson

Med Aditum Finans rådgivning får du och din familj ett försäkringsskydd utefter era behov och önskemål. Ni får dessutom ett sparande med en bra kombination av risktagande och avkastningsmöjligheter, oavsett om ni sparar på kort eller lång sikt. Vilka försäkringar och sparformer som är rätt för dig och din familj beror på faktorer som ålder, familjesituation, privatekonomi, riskbenägenhet, behov och önskemål. Därför lägger vi mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger råd.

Aditum Finans - Nära, Engagerade & Trygghet

Aditum Finans erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut. När du har varit i kontakt med oss vill vi att du ska känna dig trygg med att veta att:

  • du och din partner får en ekonomiskt trygg ålderdom
  • du och din familj får möjlighet till god värdetillväxt på era sparpengar utifrån den risknivå som passar er
  • du och din familj klarar er ekonomiskt om någon av er blir långvarigt sjuk eller invalidiserad
  • resten av familjen klarar sig ekonomiskt om du eller din partner avlider

Helheten viktig

En heltäckande trygghetslösning består i de flesta fall av flera delar. Viss trygghet står staten och din arbetsgivare för men ofta behöver du göra egna kompletteringar för att matcha dina behov och din situation. Aditum Finans styrka är att vi utgår från ett helhetsperspektiv. Vi vet vad du behöver komplettera med och inte och vi ger dig råd om hur du ska placera ditt sparande, utifrån den risknivå som passar dig.

Spara och placera

Du har många alternativ att välja bland när det kommer till hur du ska placera och förvalta ditt sparande. Aditum Finans hjälper dig att hitta det sätt som passar ditt intresse och din kunskap, önskad aktivitetsnivå och inställning till risk. Det gäller oavsett om du sparar på kort eller lång sikt.

Rådgivning till Företaget

Vi vet hur mycket det finns att tänka på när man driver företag. Våra rådgivare stödjer ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Vi försöker förstå varje företags unika behov och utmaningar och hjälper er att få ut mesta möjliga av den långsiktiga investeringen i era medarbetare. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas. Vi tar löpande fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Vi tillhandahåller omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet.

Tillsammans säkerställer vi den kontinuerliga rådgivningen där möjlighet även finns att ge de anställda förmånen att få personlig rådgivning.

Översikt

Översikt över din och ditt företags ekonomi och försäkringar. Vi går igenom ditt och ditt företags sparande och placeringar, nuvarande försäkringar och ser över din pensionsplanering. Pensionen är så mycket mer än det orange kuvertet. Vår pensionsprognos ger dig koll på hela din framtida pension – och förslag på hur du kan förbättra den för dig och dina anställda.

Vår försäkringsgenomgång ger dig inblick i försäkringsskydd som du och ditt företag eventuellt saknar eller bör komplettera.

Analys

Vi går igenom din och ditt företags situation och mål där vi sätter upp en plan för hur du ska kunna nå dit i din och ditt företags ekonomi. Det gäller allt från kortsiktigt sparande som exempelvis sparande till semester, som till det långsiktiga pensionssparandet. För företaget kan det vara ett sparande för kommande investeringar och utdelningar.

Allt eftersom livet och företaget förändras uppdaterar vi tillsammans din och ditt företags plan. För dig som funderar på att gå i pension i närtid kan vi ge råd om hur du bäst tar ut dina pengar. Vi diskuterar även vilka möjligheter som finns för uttag av kapital från företaget.

Ändra

Finns det behov eller vilja att ändra, flytta eller komplettera ditt sparande eller försäkringsskydd hjälper vi dig som kund. En förändrad familje- eller boendesituation, eller nytt arbete är exempel som kan ställa nya krav på din ekonomi. Ett företag förändras över tid vilket oftast ställer krav på uppdateringar.

Som kund har du tillgång till våra licensierade rådgivare och vår kundservice. Det ska vara lätt att få hjälp!

Bevaka

Vi bevakar marknadens olika produkter och bolag åt dig som kund så att du kan ägna dig åt annat. Vid våra regelbundna genomgångar analyserar vi din och ditt företags situation och gör eventuella förändringar.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.