Personförsäkring

Vi har alla olika behov och önskemål när det gäller trygghet för dig själv och din familj. Aditum Finans hjälper dig att hitta rätt skydd för dig och din familj. Genom olika upphandlade kostnadseffektiva produkter inom riskförsäkring skapar vi tillsammans en lösning som passar just din situation i livet.

Försäkringar kan lätt kännas som en djungel. Det är mycket du ska ha koll på och när olyckan väl är framme är det inte ovanligt att just den typen av försäkring som behövdes saknades. Vi erbjuder hjälp och rådgivning inom följande områden:

Hälsa och sjukvård - få snabb läkarvård om du blir sjuk

Genom sjukvårdsförsäkring får du rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. Du får hjälp när du behöver den och utan att vara borta från arbetet längre än nödvändigt vilket även leder till mindre inkomstförlust.

Att snabbt få läkarvård vid sjukdom innebär att du får möjlighet att fortare komma tillbaka till en normal vardag. En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till rådgivning, kvalificerad privatvård hos specialister och olika former av rehabiliteringstjänster som till exempel naprapat, kiropraktor, dietist mm. Det finns även möjlighet att få hjälp vid enklare besvär via app eller hemsida. Du slipper långa kötider och har möjlighet att påverka tidpunkt för läkarbesök och operationer.

Livförsäkring - ekonomisk trygghet vid dödsfall

En livförsäkring är framförallt en trygghet för dina närstående och ett sätt för dig att ta ansvar. En livförsäkring ger ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall.

Skulle du mot förmodan gå bort i förtid kan en livförsäkring ge dina efterlevande ett ekonomiskt andrum för att planera framtiden för familjen. De får ett engångsbelopp som är helt skattefritt. Med en livförsäkring får de efterlevande möjlighet att lösa exempelvis hela eller delar av bostadslån och bli skuldfria. Pengarna kan också användas för att klara omställningen och för oförutsedda utgifter

Trygghetspaket vid sjukdom

Blir du allvarligt sjuk är det tryggt att ha en försäkring som täcker både inkomstbortfall samt sveda och värk. Möjlighet finns till ekonomisk ersättning vid sjukdom i tre olika steg. Engångsersättning vid diagnos om du drabbas av en allvarlig sjukdom, löpande ersättning vid sjukskrivning samt engångssumma vid fastställd arbetsoförmåga.

Invaliditetsförsäkring - ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet.

Om du drabbas av invaliditet på grund av olycksfall eller sjukdom kan detta förändra livsvillkoren dramatiskt. För att förbättra din ekonomi i händelse av invaliditet kan du teckna en olycksfallsförsäkring, som kompletteras med en invaliditetsförsäkring till följd av sjukdom. Med en försäkring som ger ersättning vid invaliditet får du ekonomisk hjälp att underlätta vardagen vid en allvarlig skada.

Barn- och ungdomsförsäkring

En Barn- och Ungdomsförsäkring kan göra skillnad för både barn och föräldrar när vardagslivet plötsligt förändras efter ett olycksfall eller en sjukdom. Även om ditt barn är försäkrat av förskolan eller skolan så gäller skolförsäkringarna inte för sjukdom. I många fall gäller de inte heller om något händer utanför skoltiden.

En barn- och ungdomsförsäkring kompletterar dina barns försäkringar som till exempel finns på skoltid och vid en del fritidsverksamheter mm. Försäkringen ger ersättning för kostnader vid långvariga och svåra skador samt ersättning vid bestående invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan ge invaliditetsersättning både vid olycksfall och sjukdom.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.