Allmän pension

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. 

Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Din pensionspyramid kan se annorlunda ut

Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver.

Din allmänna pension 

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som exempelvis arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procentenheter, går till inkomstpensionen. Resterade del, 2,5 procentenheter, går till premiepension. Det finns ett inkomsttak i den allmänna pensionen. I den allmänna pensionen ingår garantipension som är ett extra stöd om du har låg pension och varit bosatt i Sverige.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.